Mødepligt og fravær

Her kan du se, hvornår undervisningen ligger, hvad du skal gøre, hvis du er syg og hvordan reglerne er for fravær.

Den normale undervisningstid for grundforløb er:

  • mandag kl. 9.15 til 15.20,
  • tirsdag – torsdag kl. 8.30 til 15.20
  • fredag kl. 8.30 til 14.15.

 

På grundforløbet skal du møde til undervisning i stalden kl. 6.30 – 8.00 i udvalgte uger. Denne undervisning er der også mødepligt til

Elever på hovedforløb og lederuddannelsesforløbene møder mandag kl. 9.15 og tirsdag-fredag kl. 8.30.

Der er mødepligt til alle undervisningstimer

 

Studietimer

Der er studietimer på forskellige tidspunkter i skemaet afhængigt af, hvilket forløb, du går på.  Du har ikke mødepligt til til studietimerne, men kan bruge tiden til at læse lektier, tage til læge, tandlæge eller holde en pause. Du skal være opmærksom på, at der en gang imellem er undervisning i studietiden, som der er mødepligt til.

 

Godkendelse af lovligt fravær

Du ansøger om godkendelse af fravær ved at angive din fraværsårsag i Uddata+

Du kan få godkendt fravær, hvis du er syg eller på forhånd har søgt om fri til lægebesøg, tandlægebesøg, deltagelse i nærtstående familiebegivenheder eller køre-undervisning.

Alt andet fravær registreres som ulovligt fravær. Læreren noterer til hver lektion, hvem der eventuelt ikke er tilstede.

Sygdom

Hvis du er syg, skal du melde dig syg i Uddata+ og raskmelde dig igen, når du ikke er syg længere.

Hvis du bliver syg i løbet af dagen er proceduren den samme procedure.

Sygdom er lovligt fravær.

Opfølgning på ulovligt fravær

Der sendes en automatisk orienteringsmail til din arbejdsgiver, når du er fraværende fra undervisningen – uanset om det er lovligt eller ulovligt fravær. Hvis du ikke har en uddannelsesaftale og er under 18 år, orienteres dine forældre.

Klasselærerne følger op på ulovligt fravær med det samme og senest ved ugens udgang. Hvis du har 10% fravær får du en skriftlig advarsel og der aftales en handlingsplan for, hvordan du forbedrer dit fremmøde. Hvis du er under 18 år, skal forældrene skriver under på advarslen.

Ulovligt fravær trækkes i lønnen, hvis du har en uddannelsesaftale under skoleforløbet.

Hver 5. uge opgør kontoret, om der er registreret ulovligt fravær. Din arbejdsgiver bliver trukket i lønrefusionen, og arbejdsgiveren har derfor ret til at trække dig i løn for de timer, der er registret som ulovligt fravær.

Skolen skriver derfor samtidig til arbejdsgiveren og gør opmærksom på, hvor mange dage, du kan trækkes i løn.