Mødepligt og fravær

Her kan du se, hvornår undervisningen ligger, hvad du skal gøre, hvis du er syg og hvordan reglerne er for fravær.

Den normale undervisningstid for grundforløb og 1. hovedforløb er:

  • mandag kl. 9.15 til 15.20,
  • tirsdag – torsdag kl. 7.50 til 15.20 (dagen starter med morgenmotion, så du er frisk i hovedet, klar til at lære)
  • fredag kl. 7.50 til 14.15.

Elever på 2. hovedforløb og lederuddannelsesforløbene møder  mandag kl. 9.15 og tirsdag-fredag kl. 8.30.

Der er mødepligt til alle undervisningstimer.

Du kan altid se dit skema her

Studietimer

Der er studietimer på forskellige tidspunkter i skemaet afhængigt af, hvilket forløb, du går på.  Du har ikke mødepligt til til studietimerne, men kan bruge tiden til at læse lektier, tage til læge, tandlæge eller holde en pause. Du skal være opmærksom på, at der en gang imellem er undervisning i studietiden, som der er mødepligt til.

Godkendelse af lovligt fravær

I gangen mellem café og spisesal finder du ansøgningsskema til godkendelse af fravær. Du udfylder skemaet inden den dag, du er fraværende og afleverer  den til din klasselærer eller til uddannelseschef Lotte Ipsen, som afgør om fraværet kan godkendes.
Hvis fraværet drejer sig om lægebesøg, tandlægebesøg eller lignende skal du have dokumentation for besøget (f.eks. en indkaldelse til behandling).

Du kan få godkendt fravær, hvis du er syg eller på forhånd har søgt om fri til lægebesøg, tandlægebesøg, deltagelse i nærtstående familiebegivenheder eller køre-undervisning.

Alt andet fravær registreres som ulovligt fravær. Læreren noterer til hver lektion, hvem der eventuelt ikke er tilstede.

Sygdom

Hvis du er syg, skal du ringe/ give besked til kontoret om morgenen kl. 8:00, for at melde dig syg. Hvis sygdommen varer flere dage, skal du ringe/give besked til kontoret hver dag i sygdomsperioden.

Kontoret noterer sygdomsmeldinger. Hvis du bliver syg i løbet af dagen er proceduren den samme – det vil sige, du skal gå på kontoret og melde dig syg.

Sygdom er lovligt fravær.

Opfølgning på ulovligt fravær

Klasselærerne følger op på ulovligt fravær med det samme og senest ved ugens udgang. Hvis du har 10% fravær får du en skriftlig advarsel og der aftales en handlingsplan for, hvordan du forbedrer dit fremmøde. Hvis du er under 18 år, skal forældrene skriver under på advarslen.

Ulovligt fravær trækkes i lønnen, hvis du har en uddannelsesaftale under skoleforløbet.

Hver 10. uge opgør kontoret, om der er registreret ulovligt fravær. Din arbejdsgiver bliver trukket i lønrefusionen,  og arbejdsgiveren har derfor ret til at trække dig i løn for de timer, der er registret som ulovligt fravær.

Skolen skriver derfor samtidig til arbejdsgiveren og gør opmærksom på, hvor mange dage, du kan trækkes i løn.