Regler om rygning, alkohol og andre rusmidler

Når nye elever starter bliver elever og forældre intrduceret til skolens regler for rygning, alkohol og rusmidler.

Rygning

Skolen er generelt røgfri. Derfor må du kun ryge udenfor på særlige rygeområder.
Her må du ryge:

  • Under halvtaget på terrassen
  • Ved hovedindgangen til værkstedsbygningen
    og HUSK…Smid ikke skodderne.

Hovedtrappen foran skolen er røgfri.

Ved rygning på værelset opkræves kr. 1.500,- til rengøring og istandsættelse.

E-cigaretter
Reglerne i forhold til E-cigaretter og tyggetabletter er de samme som for almindelige cigaretter/rygning generelt. Der henvises derfor til skolens rygesteder.

Tobaksvarer i øvrigt
Det er forbudt at bruge og handle med snus på Bygholm Landbrugsskole

Alkoholpolitik

Reglerne for at drikke alkohol på Bygholm er skitseret her:

Skoleforløb Alkohol  caféen(*) Alkohol  værelset Alkohol  Tårnet Gå i byen (**)

Elever u/18 år


Nej


Nej


Nej


Nej

Grundforløb o/18 år Ja Nej Nej Ja
1. hovedforløb under 18 år Nej Nej Nej Nej
1. hovedforløb over 18 år Ja Nej Nej Ja
2. hovedforløb Ja Ja Nej Ja
Overbygning Ja Ja Ja Ja

*) Torsdage mellem kl. 20:00 – 23:00  **) Efter kl. 23:00
Det er ikke tilladt at drikke alkohol på Bygholms fællesarealer.

I forbindelse med elevfester kan ledelsen give dispensation til indtagelse af alkohol på skolens område.

Rusmidler

På Bygholm er der som udgangspunkt nultolerance over for illegale rusmidler. Det er ikke tilladt at være i besiddelse af illegale rusmidler i undervisningstiden eller inden for skolernes område. Salg af rusmidler vil som hovedregel blive meldt til politiet.

Det er ikke tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med skolegang eller i skolernes umiddelbare nærhed, hvor eleverne kan identificeres med skolen. Det gælder også på introture og til øvrige elevarrangementer uden for skolen.

Skolen kan vælge at bruge fx tests og vagtværn med narkohunde for at sikre, at lovgivningen om hash og andre euforiserende stoffer bliver overholdt.

Hvis du har problemer med rusmidler

Hvis skolen vurderer, at du bruger hash eller andre euforiserende stoffer, bliver du indkaldt til en samtale med studievejleder for at vurdere uddannelsesforløbet og sikre, at du får professionel hjælp.

Er du under 18 år, bliver dine forældre hurtigst muligt inddraget, og der bliver skabt kontakt til kommunen.

Hvis du er motiveret for at fortsætte din uddannelse og tager imod professionel hjælp, vil skolen forsøge at lave en ordning, så du kan gøre din uddannelse færdig.