Holland  Bæredygtig mælkeproduktion

…i græsbaseret system.

Kurset fører dig gennem de centrale elementer i bæredygtig produktion af mælk. Sund jord, bedst og billigst afgræsning, styr på næringsstoffer og øget brug af hjemmeavlet foder er grundlaget for udvikling af bæredygtig mælkeproduktion. Du lærer om det i Holland, hvor man altid har været dygtige til grovfoder-baseret mælkeproduktion med højt udbytte. Målet er at du både gennem teori og praksis får styrket din viden om at optimere produktion af mælk på en økonomisk og miljømæssig bæredygtig måde.

Du kan se program og indhold i kurset her: Bæredygtig mælkeproduktion i græsbaseret system (Holland)

Skriv med det samme til Anders Højlund Nielsen (ahn@bygholm.dk). Ring gerne på 3028 1799 hvis du har spørgsmål.