Erhvervsrettet påbygning

Formålet er, at elev og virksomhed kan planlægge individuel kompetenceudvikling til gavn for begge parter. Erhvervsrettet faglig påbygning er en mulighed, som er uafhængig af strukturen og indholdet i det, som uddannelsesaftalen omfatter, og fagene behøver derfor ikke emnemæssigt at være tæt knyttet til det, som eleven gennemfører, men kan være undervisning, der gennemføres f.eks. af interesse.

Alle valgfrie specialefag inden for uddannelsen kan vælges som erhvervsrettet påbygning, og der kan vælges fag svarende til 4 uger.

Karakterer for fagene ”tæller ikke med” i den samlede karaktergivning for specialefagene og har derfor ingen betydning for udstedelse af uddannelsesbevis.

Påbygning kan gennemføres inden for uddannelsestiden, hvis elev og virksomhed er enig om det, og det fremgår af uddannelsesaftalen. Hvis det ikke er aftalt samtidigt med, at uddannelsesaftalen blev indgået, skal elev og virksomhed udarbejde et tillæg til uddannelsesaftalen, og det skal fremgå af aftalen, hvorvidt der ydes løn under påbygning. Eleven har også mulighed for at gennemføre påbygning uden for uddannelsesaftalen.