Irland

Tag din landbrugspraktik i grønne Irland. Irland kaldes med rette “Den grønne ø”, da store dele af landet er dækket af vedvarende græs. Mens over 90 % af landbrugsarealet i Danmark er i omdrift, udgør det dyrkede areal kun knap 20 % af landbrugsarealet i Irland. Kvæghold er en dominerende produktionsgren, men hesteopdræt/-virksomhed spiller bestemt også en rolle.

Hvis du har lyst til at lære Irland og irerne at kende, kan du søge om et ophold i Irland gennem Travel to Farm og Equipeople, som er vores samarbejdspartner i Irland. Equipeople formidler pladser med heste, men også inden for landbrug for unge – både med og uden praktisk erfaring. Irland er derfor også et godt valg, hvis du mangler landbrugserfaring. Sidst men ikke mindst er Irland et godt land for sig som gerne vil lære noget mere engelsk.

Du kan blive placeret i hele Irland.

Du kan læse meget mere her