Udbud af jord til bortforpagtning

29-05-2019

Bygholm Landbrugsskole udbyder 129 ha landbrugsjord til bortforpagtning for en 5-årig periode med overtagelse efter høst 2019. Se annoncen her.