1. Hovedforløb

  • Fra medio februar til midten af juni måned
  • Fra ultimo august til sidst i december

Adgangskrav

Du skal have opnået bevis for grundforløbet fra indgangen “Dyr, planter og natur” med kompetence til hovedforløbet landmand eller dyrepasser. Der kan gives merit for anden erhvervsuddannelse.

Efter 1. hovedforløb kan du vælge at afslutte din uddannelse som landbrugsassistent.

Studietur

Når du starter 1. hovedforløb på Bygholm er der rigtig mange at lære at kende og derfor er der i den første uge planlagt en kombineret studietur og “rystesammentur”.

Her får I hurtigt lært hinanden at kende og sammen får I mange positive oplevelser som kan bruges resten af skoleopholdet.