1. Hovedforløb

  • Fra medio februar til midten af juni måned
  • Fra ultimo august til sidst i december

Adgangskrav

Du skal have opnået bevis for grundforløbet fra indgangen “Dyr, planter og natur” med kompetence til hovedforløbet landmand eller dyrepasser. Der kan gives merit for anden erhvervsuddannelse.

Efter 1. hovedforløb kan du vælge at afslutte din uddannelse som landbrugsassistent.