Indhold på 1. Hovedforløb

På 1. hovedforløb skal du arbejde videre med den læring du har stiftet bekendtskab til i forbindelse med grundforløbet og praktikken. Du vil på 1. Hovedforløb lære at håndtere de opgaver du skal udføre på din kommende praktikplads.

På 1. Hovedforløb vil du blive undervist i følgende fag:

Grundfag

 • Økonomi
 • Naturfag
 • Sundhed

Områdefag

 • Fagengelsk/internationalisering
 • Plantesundhedslære (Delprøve 1 & 4 til sprøjtecertifikat)
 • Husdyr
 • Teknikfag

Valgfrit specialefag/valfag

 • Kødkvæg
 • Nicheproduktion
 • IT
 • Privatøkonomi
 • Idræt og samarbejde

Kompetencemål for 1. hovedforløb

 • Udføre almindelige arbejdsopgaver med udgangspunkt i dyrevelfærd ved hold af husdyr og på baggrund af kendskab til husdyrs adfærd reagere på unormal adfærd,
 • Forstå den praktiske fodring og aktivt inddrage viden om almindelige fodermidler, foderkvalitet, dyrenes næringsstofbehov og foderplaner,
 • Foretage de nødvendige handlinger ved brunst og reproduktionsforløb på baggrund af viden om dyrenes data og adfærd ved brunst,
 • Konstatere de almindeligste sygdomstegn hos husdyr på baggrund af kendskab til almindelige sygdomme og symptomer,
 • Udføre almindeligt forekommende praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med etablering, pleje og høst af landbrugsafgrøder, herunder følge mark-, gødnings-, og sprøjteplaner samt økologiske foreskrifter,
 • Håndtere kemikalier efter instruks og i praksis anvende og kalibrere sprøjtemateriale på baggrund af opnået viden om kemikalier, sprøjteteknik, miljøpåvirkninger og arbejdsmiljøforhold,
 • Anvende, betjene og vedligeholde almindelige udvalgte maskiner og tekniske installationer samt vedligeholde bygninger, der anvendes ved erhvervsmæssigt dyrehold og dyrkning af landbrugsafgrøder,
 • Foretage enkle produktionsøkonomiske beregninger og udarbejde personligt budget på baggrund af viden om grundlæggende økonomiske tankegange i forbindelse med virksomheden, samfundet, og den enkeltes økonomi,
 • Erkende egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring og faglig udvikling,
 • Fremme mobilitet på et internationalt arbejdsmarked gennem anvendelse af fremmedsprog i landbrugsfaglig sammenhæng,
 • Fungere i samarbejds- og kommunikationssituationer samt reflektere over og diskutere arbejdsprocesser i landbrugsbedriften eller maskinstationen.