Betaling for bøger og studieture

Som elev på Bygholm Landbrugsskole tilbydes du at købe en bogpakke på hvert skoleforløb. Bogpakken indeholder de bøger, der bruges på forløbet. Hvis du køber bogpakken, får du bøgerne til ejendom og kan tage dem med ud i din praktik.

Hvis du ikke ønsker at købe bøgerne, stiller skolen låne-bøger til rådighed under skoleforløbet.

Priser for bogpakker

Grundforløb 1………………………. kr.  1.000,-
EUX-grundforløb 1+2…………… kr.  2.500,-
Grundforløb 2……………………… kr.  2.300,-
1. hovedforløb……………………… kr.  3.500,-
2. hovedforløb……………………… kr.  4.500,-
Produktionsleder…………………. kr.  3.500,-
Agrarøkonom………………………. kr.  9.500,-

Alle priser er ca.-priser og kan variere. Priserne på bogpakker er inkl. ekskursioner, elevråd og kopiafgift.

Studieture

På hovedforløbene og lederuddannelsen tilbydes elever at deltage på en studietur. Turen er en del af undervisningen. Hvis du ikke deltager, er der mødepligt til undervisning p skolen i den periode, studieturen varer.

  • På 1. hovedforløb koster studieturen ca. 2.000,- kr.
  • På 2. hovedforløb kan der vælges mellem en tur til ca. 5.000,- kr, en tur til ca. 9.000,- kr og en tur til ca. 17.000,- kr.
  • På produktionslederforløbet koster studieturen ca. 3.500,- kr.
  • På agrarøkonomforløbet er der to ture, som koster henholdsvis ca. 6.000,- kr.