Erhvervsuddannelse for voksne – EUV

Hvis du er 25 år eller derover, skal du gå på EUV. Der er de samme læringsmål, niveauer og afsluttende prøver på EUV, som på den tilsvarende erhvervsuddannelse for unge. Men du skal have afkortet din uddannelse, afhængigt af hvilke kompetence du har med fra anden uddannelse eller job.

Adgangskrav

Du skal opfylde de samme adgangskrav, som unge elever – dem kan du læse her. Hvis du har to års relevant erhvervserfaring, behøver du ikke opfylde karakterkravet.