På hovedforløbet skal du have disse gymnasiale fag:

Dansk A, Engelsk B, Matematik B, Biologi B, Kemi B, Erhvervsøkonomi C, Teknologi C og Fysik C. Desuden skal du vælge enten Matematik A eller virksomhedsøkonomi B.

På hovedforløbet bygges der også videre på undervisningen i både husdyrproduktion, markdrift og tekniske fag. Du skal også vælge mellem en række valgfri specialefag, hvor du kan fordybe dig yderligere indenfor enten husdyrproduktion eller markdrift.

Speciale

På 2. hovedforløb skal du vælge enten speciale husdyr eller speciale planter.
Du skal have de samme fag, som indgår i uddannelsen til landmand.