Fag og forløb på EUX Grundforløb

Uddannelsen til EUX-landmand tager 4 år. Heraf varer Grundforløbet 40 uger.

På Grundforløb 1 skal du have :

3 gymnasiale fag: Dansk C, Engelsk C, og Samfundsfag C.

Derudover skal du have fagretningen Landbrug:

  • Du lærer dagligdags opgaver ved arbejde i stalde og med maskiner.
  • Du lærer de faglige ord og begreber at kende, så du kan snakke med omkring landbrug.
  • Du lærer sikkerhedsrutiner at kende, når du skal arbejde med dyr, planter og maskiner.
  • Du lærer de forskellige typer af virksomheder indenfor landbruget at kende, så du er godt klædt på til at finde en praktikplads.
  • Du lærer erhvervets betydning i samfundet at kende, for eksempel med hensyn til miljø og økologi.

Undervisningen er organiseret omkring praktiske projekter, hvor du lærer erhvervets særlige forhold, metoder og sprog og at kende gennem praktiske øvelser i stalde, værksteder og på marken.

fagretning EUX

På Grundforløb 2 skal du have:

3 gymnasiale fag: Biologi C, Matematik C og Kemi C

På grundforløbet skal du også lære de samme ting, som indgår i grundforløbet på uddannelsen til landmand.

Du skal have fag som arbejdsmiljø, kvæghold, svinehold, planteavl og maskinteori. I værkstedet skal du lære at svejse, lave små reparationer, klargøre plov, harve og såmaskine og spænde dem på traktoren.

Du kommer også til at deltage i de mest almindelige arbejdsopgaver i kvæg- og svinestald og i marken. Vi har et godt og tæt samarbejde med 10 af egnens landmænd.

Det er moderne landbrug, hvor eleverne får lov til at deltage i alle, for dem, relevante arbejdsopgaver. Arbejdet i denne staldpraktik tilrettelægges så der sker en naturlig kobling til den teoretiske undervisning i klasseværelset.

Udover staldpraktik og malkeøvelser kommer du også på ekskursioner på andre typer landbrug og landbrugsrelaterede virksomheder. Sidst men ikke mindst skal du også have dig et traktorkørekort