Optagelseskrav

Du skal være uddannelsesparat til EUD for at kunne starte på uddannelsen, og du skal have et gennemsnit på 02 i fagene dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse. Du skal være opmærksom på, at kravene til de gymnasiale fag gør, at det vil være bedst, hvis dit gennemsnit i alle fag er højere end 02.

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse – eller det er op til ét år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse – skal du starte på Grundforløb 1.

Men hvis det er mere end ét år siden, du forlod folkeskolen, så skal du starte direkte på Grundforløb 2. Og så skal du på forhånd have opkvalificeret dig til C-niveau i dansk, engelsk og samfundsfag. På VUC har du mulighed for at læse enkeltfag.

Test og samtale

Du søger om optagelse gennem Optagelse.dk

Når vi har din ansøgning, bliver du inviteret til en samtale og en faglig test.

Igennem samtaler vurderer skolen din motivation for at starte på uddannelsen. Den faglige test vurderer dit niveau i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. På baggrund af begge disse elementer vurderer vi, om du har de nødvendige forudsætninger for at starte på EUX. Hvis skolen vurderer, at der vil være nogle særlige udfordringer for dig, tager vi endnu en samtale med dig, for at afklare om du skal starte og om det eventuelt vil kræve noget særligt af dig eller af skolen (f.eks. i form af hjælpemidler)