Grundforløb 1 – Fagretning Landbrug

En fagretning er et tema, der er rettet mod en gruppe af uddannelser eller et erhvervsområde. Bygholm Landbrugsskole udbyder én fagretning, der hedder Landbrug.

Fagretningen Landbrug arbejder med temaer indenfor ”sikkerhed”, ”fagudtryk og kendskab til grej og maskiner”, ”arbejde og samarbejde”.

  • Du lærer dagligdags opgaver ved arbejde i stalde og med maskiner.
  • Du lærer de faglige ord og begreber at kende, så du kan snakke med omkring landbrug.
  • Du lærer sikkerhedsrutiner at kende, når du skal arbejde med dyr, planter og maskiner.
  • Du lærer de forskellige typer af virksomheder indenfor landbruget at kende, så du er godt klædt på til at finde en praktikplads.
  • Du lærer erhvervets betydning i samfundet at kende, for eksempel med hensyn til miljø og økologi.

Undervisningen er organiseret omkring praktiske projekter, hvor du lærer erhvervets særlige forhold, metoder og sprog og at kende gennem praktiske øvelser i stalde, værksteder og på marken.

fagretning landbrug billede

Krav til gennemførelse

Undervisningen på Grundforløb 1 er delt ind i erhvervsfag med emnerne: Arbejdspladskultur, Praktikpladssøgning, Samfund og sundhed, Arbejdsplanlægning og samarbejde, Faglig dokumentation, Faglig kommunikation, Innovation, Metodelære.

Erhvervsfagene skal være gennemført og bedømmes med karaktereren ”bestået” eller ”Ikke bestået”.

Ud over erhvervsfagene skal alle elever gennemføre grundfaget Dansk enten på E-niveau (hvis man er gået ud af 9. klasse) eller på C-niveau (hvis man har været til 10. klasse-danskeksamen). Faget bedømmes med en standpunktskarakter og der er eksamen i faget.

Elever, der på Grundforløb 1 har gennemført erhvervsfagene og dansk har adgang til Grundforløb 2 uanset hvilke karakterer, eleven opnår ved standpunktsbedømmelsen og eksamen.