Grundforløb 2 – uddannelsen til landmand

På Grundforløb 2 starter uddannelsen til landmand. Her begynder du at forberede dig på hovedforløbsuddannelsen, hvor du også skal i praktik i en landbrugsvirksomhed.

Husdyr, mark og maskiner

Grundforløbet er en kombination af praktiske øvelser og klasseundervisning.

Du skal have fag som arbejdsmiljø, kvæghold, svinehold, planteavl og maskinteori. I værkstedet skal du lære at svejse, lave små reparationer, klargøre plov, harve og såmaskine og spænde dem på traktoren.

Du kommer også til at deltage i de mest almindelige arbejdsopgaver i kvæg- og svinestald og i marken. Vi har et godt og tæt samarbejde med 10 af egnens landmænd.

Det er moderne landbrug, hvor eleverne får lov til at deltage i alle, for dem, relevante arbejdsopgaver. Arbejdet i denne staldpraktik tilrettelægges så der sker en naturlig kobling til den teoretiske undervisning i klasseværelset.

Udover staldpraktik og malkeøvelser kommer du også på ekskursioner på andre typer landbrug og landbrugsrelaterede virksomheder. Sidst men ikke mindst skal du også have dig et traktorkørekort.

GF2

 

Praktikplads i landbruget

For at starte i praktik skal du lave en uddannelsesaftale med en landmand. I denne aftale skriver landmanden under på, at han vil oplære dig indenfor de mål, der er i uddannelsen. Du skriver under på, at du udfører relevant arbejde på gården i 37 timer om ugen. Aftalen skal som minimum gælde i en praktikperiode og et skoleforløb på hovedforløbet.

Når du har en uddannelsesaftale får du løn – også mens du er på skole.

Du skal selv finde en praktikplads, men på grundforløbet er der undervisning i praktikpladssøgning.

Krav til gennemførelse

På Grundforløb 2 skal du bestå grundfagene Biologi og Naturfag på F- niveau. Ved fagenes afslutning afgives en standpunktskarakter, og der trækkes lod om, hvilket af fagene, der skal være eksamen i. Eksamen og standpunkt skal være bestået med karaktereren 02.

Du skal have bestået følgende certifikater:

  • Kørekort til minimum traktor
  • Førstehjælpsbevis – 12 timer
  • Brandbekæmpelsesbevis
  • §26-bevis (arbejdsmiljø og sikkerhed ved termisk svejning)
  • Medicinhåndteringsbevis

Ved afslutning af Grundforløb 2 får du en karakter i det uddannelsesspecifikke fag (planter, husdyr og teknik til sammen). Denne standpunktskarakter skal være bestået. Herefter bliver du indstillet til eksamen og du kan komme til grundforløbsprøve. Det er en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i det landbrugsfaglige fag på grundforløbet. Denne eksamen skal bestås med karaktereren 02.

Når du lever op til de ovenstående krav, kan du starte på hovedforløbsuddannelsen, hvor første del er en praktikperiode.