Uddannelsesparat og 02 i karaktergennemsnit

Du skal være uddannelsesparat for at kunne starte på uddannelsen, du skal have bestået folkeskolen afgangsprøve og du skal have et gennemsnit på 02 i fagene dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse.

  • Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse skal du starte på Grundforløb 1.
  • Hvis det er op til ét år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse kan du også starte på Grundforløb 1.
  • Hvis det er mere end ét år siden du gik ud af folkeskolen, kan du starte på Grundforløb 2. Men du skal stadig opfylde karakterkravet om 02 i dansk og matematik.

Uddannelsesaftale

  • Hvis du har en uddannelsesaftale med en landmand, kan du starte i praktik i for eksempel 6 måneder og derefter begynde direkte på Grundforløb 2 – også selv om du kommer direkte fra folkeskolen. Så behøver du ikke opfylde karakterkravet på 02, men du skal stadig kunne bestå grundfagene og den afsluttende eksamen på Grundforløb 2 for at kunne fortsætte i uddannelsen.

På undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk kan du finde flere detaljer om optagelseskravene afhængigt af din alder og forudsætninger.

Optagelsesprøve og samtale

Elever, der ikke opfylder alle optagelseskriterierne indkaldes til optagelsesprøve og/eller samtale Optagelsesprøver til EUD