Har du allerede en anden erhvervsuddannelse

Vi får hvert år tilmeldinger fra elever, der for eksempel har en landbrugsmaskin-mekaniker, smede- eller tømreruddannelse og nu også ønsker en landbrugsuddannelse.

Når du har en anden uddannelse i forvejen, skal vi vurdere de kompetencer, du kommer med og derudfra lave din uddannelsesplan.

Merit

Du får merit for alle fag, som er de samme i landbrugsuddannelsen og den uddannelse du kommer med eller hvis du har haft fagene på et højere niveau. Du får også merit, hvis du har haft fag, som giver de samme kompetencer, men som ikke er helt det samme fag i de to uddannelser.

Når du har taget en anden erhvervsuddannelse vil du også altid få mindst 2 ugers afkortning af hovedforløbet.

Vi er endt op med en ”håndværkermodel” hvor vi kan samle elever med forskellige kompetencer på et al­ders- og erfaringsmæssigt mere homogent hold. Der vil stadig være forskelle på, hvilke specifikke fag den enkelte håndværker skal følge, men en del fag vil kunne afvikles med ”ligesindede”.

Eleverne går i mange af timerne sammen med studenterforløbet. Holdet gennemfører først et afkortet grundforløb og dernæst et afkortet 1. hovedforløb.

Den samlede uddannelse bliver tilrettelagt så Landbrugsuddannelsen gennemføres på 30 måneder mod normalt 41 måneder.

Når vi ”puljer” eleverne med håndværker og studenter baggrund giver det et godt dynamisk hold.