2. hovedforløb er skoleopholdet, hvor du specialiserer dig

Bygholm Landbrugsskole gennemfører hvert år 2. hovedforløb

  • Fra primo januar til juni måned
  • Fra ultimo august til slutningen af januar måned

Undervisningen på 2. hovedforløb er en variation af klasseundervisning, temadage og ekskursioner.

Mulighed for specialisering

På Bygholm har du gode muligheder for at specialisere dig i netop det fagområde der interesserer dig mest. Vi udbyder 3 specialer:

  • Speciale husdyr – kvæg
  • Speciale husdyr – svin
  • Speciale planter

Foruden specialevalget skal du vælge valgfri specialefag og et valgfag.

Se det i praksis

Vi lægger vægt på, at du får en undervisning med afsæt i praksis – derfor tager vi ofte på ekskursioner til f.eks. Agromek, Agrimark, firmaer med relation til landbruget og ikke mindst de dygtigste landmænd i området, så teori og praksis kan kobles sammen.
Studieture til udlandet indgår også i undervisningen. Vi har de senere år besøgt fx Kina, USA, Rusland, Sydafrika, Italien og Brasilien.

Bygholm satser på kreativitet og selvstændig stillingtagen, så uanset om du skal være ansat eller selvstændig, kan du forvente en topmoderne uddannelse, hvor du får mange nye indtryk og møder mange spændende mennesker.