ErfaPlus – Netværk for dig, der er færdig med 2. hovedforløb og vil videre

Kom med i Bygholms ErfaPlus netværk. Få værdifuld viden om aktuelle emner og direkte adgang til sparring. Lær af dine og andres erfaringer og gør viden til praksis på bedriften.

ErfaPlus er Bygholms netværk for unge landmænd, der har af­sluttet 2. hovedforløb. ErfaPlus består af grupper inden for tre forskellige retninger, så em­nerne på møderne altid er relevante for dig.

 

ErfaPlus er for dig, der har ambitioner om at bruge din og andres viden til at blive klogere. Perfekt afsæt for dig, der vil være produktionsleder

ErfaPlus – et netværk, der giver dig fagligt fokus og sørger for, du kommer klogere hjem.

Kvæg, planter eller svin

Målet med ErfaPlus er at du kommer til at bruge teoretiske viden til noget, der giver nytteværdi for dig og for din arbejdsgiver.

Du kommer til at være i erfa-gruppe med landbrugsuddannede med samme arbejdsområde som dig selv. På den måde sikrer vi, at problem­stillingerne bliver så specifikke og relevante for dig som muligt.

Derfor vil det også være gruppens egne cases fra arbejdspladsen, der bliver arbejdet med i grupperne.

Du skal tilmelde dig en af de tre grupper:

  • Kvægfaglig gruppe
  • Plantefaglig gruppe
  • Svinefaglig gruppe


På ErfaPlus-møderne

Grupperne mødes 3-4 gange om året på Bygholm Landbrugsskole og ligger typisk om eftermiddagen.

Hvert møde har sit tema, og der vil hver gang være et oplæg, der enten går et spadestik dybere ned i et emne eller lige rusker op i din hukom­melse, hvis der er behov for det.

På nogle af møderne vil der være fælles oplæg for de tre grupper. Det kunne for eksempel være om økonomi og ledelse.

Mellem erfamøderne

Inden næste møde har du tid til at afprøve noget af det, du hørte om sidste gang. På den måde bliver andres sparring og deres erfaringer en genvej til at forbedre din dagligdag og dine resultater.

Det er også mellem møderne, du forbereder dig på næste gang. I grup­pen aftaler I, hvad I skal fokusere på, og om der er hjemmearbejde inden næste møde.

Om dig

Du er færdiguddannet landmand og planlægger sikkert at læse videre til produktionsleder inden for de næste par år.

  • Du kan se potentialet i at lære af andres erfaringer
  • Du har mod på at dele egne udfordringer og succeser med andre
  • Du har lyst til mere viden – også selvom skoletiden er veloverstået
  • Du ønsker at bringe din viden i spil på din arbejdsplads

Det spiller ingen rolle, hvor du har taget din uddannelse. Det vig­tigste er, at du har lyst til at bruge dine egne og andres erfaringer til at udvikle dig og blive endnu stærkere fagligt og personligt.

Pris – og det du får for pengene i ErfaPlus

Det koster 1.500 kr. om året at være med i netværket.

Prisen inkluderer forplejning i forbindelse med møder (aftensmad og kaffe). Møderne bliver ledet af en af Bygholms undervisere.

Grupperne bliver oprettet ved min. 5 deltagere.

 

Tilmelding

Tilmeld dig senest 1. marts 2018.

Det kan du gøre via bygholm.dk/tilmelding eller ved at ringe til skolen.

Vil du vide mere om ErfaPlus?

Du er altid velkommen til at ringe til skolen på 7562 1799 eller sende en mail på info@bygholm.dk