Fagene på 2. Hovedforløb er inddelt i grupper:

Grundfag (som alle skal have)

 • Økonomi
 • Samfundsfag
 • Innovation og Iværksætteri

Områdefag (som alle også skal have)

 • Internationalisering
 • Bæredygtighed

Specialefag (som du skal vælge ét af)

 • Speciale husdyr – svin
 • Speciale husdyr – kvæg
 • Speciale planter

Valgfri specialefag (som du skal vælge 2 af)

 • Planteværn – delprøve 2 og 3 (for husdyrspecialerne)
 • Finansiering og investering
 • Planteproduktion specialafgrøder
 • Dyrehold C – enten kvæg eller svin
 • Vildt og landskabspleje

Valgfag (som du skal vælge ét af) – for eksempel:

 • Økologisk landbrug
 • Råvarer til gourmet
 • Korttegning og vandring
 • Bygningsvedligeholdelse
 • Personlig udvikling
 • Fårehold