Agrarøkonom på Bygholm

Uddannelsen til agrarøkonom er for dig, der drømmer om at blive leder inden for landbruget

Går drømmen i retning af at blive selvstændig landmand, eller går du efter en lederstilling, er uddannelsen til agrarøkonom det rigtige springbræt.

Agrarøkonom – 40 intense uger

På 40 uger får du de redskaber, der skal til for at blive en moderne virksomhedsleder eller virksomhedsejer. Du skal være skarp til både at se nye udviklingsmuligheder, holde styr på økonomien og styrke dine personlige lederkompetencer.
Tilmeld dig uddannelsen til agrarøkonom

Stå stærkt som leder

Som studerende på Bygholm udvikler du et bredt spekter af kompetencer. Det giver dig rigtig mange muligheder inden for landbrugserhvervet. Under uddannelsen til agrarøkonom kommer du til at arbejde med:

 • Produktionsudvikling, strategi, innovation og markedsføring
 • Virksomhedsregnskab, budgettering, finansiering, investering, risikostyring, ejerformer, skat, formuepleje, virksomhedsøkonomi, international økonomi og politik
 • Strategisk virksomhedsledelse og personlig lederudvikling i landbruget

På tur blandt politikere og lobbyister 

Vi vil gerne styrke din forståelse for, hvordan nationale interessenter påvirker landbruget. Derfor kommer du på studietur til København, hvor vi holder møde og debatterer med blandt andet Landbrug & Fødevarer, interesseorganisationer samt politikere på Christiansborg.

Du kommer også på studietur til Bruxelles. Her mødes vi med interessenter inden for EU og lobbynetværk. Du får et særligt indblik i det politiske system i EU og mulighed for at netværke med personer, der kan blive relevante i din fremtid.

Undervisning – kombination af teori og praksis

Agrarøkonom-uddannelsen bygger videre på de kompetencer, du opnår løbende. Du føres op i helikopterperspektivet og opnår en stærk kombination af praktisk erfaring og en god teoretisk ballast.
Undervisningen foregår ofte via dialog baseret undervisning, med det formål at bygge bro mellem faglig viden og praktisk erfaring.
Det kombineres med ugeprojekter og eksamens projekter, alt sammen erhvervsrettet med udgangspunkt i selvvalgte, eksisterende og potentielle landbrugsvirksomheder.

Eksamen

Undervejs i uddannelsesforløbet er der eksamener. Dem skal du bestå enkeltvis:

 • Virksomhedsudvikling i landbruget
 • Landbrugets økonomi og finansiering
 • Strategisk virksomhedsledelse og personlig lederudvikling i landbruget

Afsluttende opgave – du vælger selv

Du afslutter uddannelsen til agrarøkonom med en opgave. Du formulerer selv en relevant faglig problemstilling, etablerer kontakter, indsamler viden, analyserer og vurderer samt formidler resultaterne.

Erfagruppe – et særligt tilbud på Bygholm

Når du er færdig som agrarøkonom har du fået mange redskaber til et spændende job som leder inden for landbruget. Men selvom du er fagligt godt rustet, kan det være rart at have nogen at vende problemstillinger med, store som små. Derfor får du tilbud om at komme med i Bygholms erfagruppe for nyuddannede agrarøkonomer.

På Bygholm får du…

 • Fagligt højt niveau i undervisningen
 • Studieture til Bruxelles og København
 • Stærkt socialt fællesskab
 • Mulighed for at bo på skolen i fløj for studerende på lederuddannelsen
 • Tilbud om plads i skolens erfa-netværk, når du er færdig med uddannelsen

Kom med på holdet

Har du mod på en uddannelse, der sætter turbo på din karriere og udfordrer dig personligt og fagligt? Tilmeld dig uddannelsen til agrarøkonom

Adgangskrav: Du skal have afsluttet uddannelsen til produktionsleder (første del af Landbrugets lederuddannelse).

Kort om uddannelsen til agrarøkonom

Varighed: 40 uger, fuldtidsstudie