Ta’ akademifag under din lederuddannelse

Når du vælger en lederuddannelse på Bygholm Landbrugsskole, er du godt på vej til at blive en af fremtidens ledere.

For at sikre dig uddannelsesmuligheder i fremtiden, har Bygholm Landbrugsskole og Erhvervsakademi Dania indgået et samarbejde om akademifag.

Sideløbende med din lederuddannelse er det nu muligt at få papir på forskellige akademifag.

Fordel for dig

Fordelen for dig er, at du får en bredere uddannelse, og dermed bliver du endnu mere attraktiv på arbejdsmarkedet.

Undervisningen

Undervisningen tager afsæt i din praktiske hverdag i form af cases, projekter og teoretisk undervisning.

Eksamen

Ud over din eksamen på lederuddannelserne skal du også til særskilt eksamen på akademifagene. Eksamensformen er forskellig fra fag til fag. Det vil være din egen underviser, der vejleder og eksaminerer dig.