Junior Leadership – et forløb for arbejdsgivere og produktionsledere

Kom med i Bygholms Junior Leadership-forløb og opnå fordele for virksomheden og udvikling af faglige kompetencer.

Junior Leadership er et 1-årigt udviklingsforløb, hvor arbejdsgiver og produktionsleder sammen sætter fokus på at optimere et område inden for ledelse eller økonomi i virksomheden.

Bygholms undervisere inden for økonomi og ledelse rådgiver jer undervejs og hjælper med at sikre, at I kommer godt i mål.

De hjælper jer med at få defineret opgaven og får fulgt op på processen undervejs. På fællesmøder på Bygholm kommer I også til at høre om andres problemstillinger og løsninger.

Junior Leadership

Junior Leadership er en god mulighed for at gøre sig nogle erfaringer med ledelse og økonomistyring i trygge rammer, og forløbet fungerer som et godt afsæt til at læse videre til agrarøkonom på Bygholm.

Derfor er det særligt de produktionsledere, der ønsker at starte på agrarøkonom-uddannelsen, der kan deltage sammen med deres arbejdsgivere.

Målet for landbrugsvirksomheden er:

  • Opnå en positiv udvikling inden for virksomhedsledelse eller økonomistyring
  • Blive en attraktiv arbejdsplads i forhold til medarbejderudvikling
  • Holde fokus på det potentiale der kan hentes hos den kommende agrarøkonom

Målet for produktionsledere er en øget indsigt i:

  • Virksomhedsledelse eller personaleledelse
  • Økonomioptimering og styring
  • Personlig

Fakta om forløbet

OBS! Vi er netop nu i gang med at evaluere årets Junior Leadership-forløb. Derfor kan der komme mindre ændringer i beskrivelsen.

Pris: Endnu ikke fastlagt for 2017

Tilmelding: Arbejdsgiver og produktionsleder tilmeldes samlet

Opstart: Nærmere info om start følger senere.

Har du spørgsmål til Junior Leadership, er du altid velkommen til at kontakte skolen


Download foldere om Junior Leadership

Infofolder Junior Leadership – Kommende agrarøkonomer

Infofolder Junior Leadership – arbejdsgiver