Produktionsleder

Landbrugets Lederuddannelse er for dig, der vil have en karriere inden for landbruget

På første del af Landbrugets Lederuddannelse – Produktionsleder – sætter vi fokus på den enkelte produktionsgren. Derfor er det vigtigt med en grundig indsigt i både biologiske samt produktionsmæssige forhold kombineret med en indsigt i de økonomiske forhold og personaleledelse.

Bygholm prioriterer, at du får udbygget din faglige profil inden for dit linjefag. Vi sætter fokus på den nyeste viden, økonomisk overblik samt kendskab til de ledelses- og styringsværktøjer, der er nødvendige i dag og i fremtiden.

Som leder skal du kunne motivere og udvikle dine medarbejdere. Vi lægger derfor stor vægt på, at du får udviklet dine kompetencer inden for ledelse og samarbejde – både teoretisk og praktisk. Vi arbejder med forståelse af mennesker, motivation, udvikling og oplæring, kommunikation samt arbejdstilrettelæggelse.

Du vil gennemgå en personlighedstest, som vil blive brugt under hele uddannelsen, samt få afklaret, afprøvet og udviklet din personlige ledelsesstil.

Landbruget på et internationalt plan

På Bygholm Landbrugsskole lader vi os inspirere af, hvad der sker i landbruget på et internationalt plan.

Undervejs på Produktionsleder tager vi på en studietur i Europa. Studieturen giver større indsigt i eksport og konkurrence, og fungerer også som en del af den faglige inspiration.

Studieturen på denne uddannelse har de faglige briller på. Vi skal undersøge, hvordan landmænd her styrer produktionen, optimerer den daglige drift, og hvordan de arbejder med ledelse af deres medarbejdere.

Produktionsleder uddannelsen slutter af med et tværfagligt projekt, samt en mundtlig eksamen i ledelse i praksis, produktionsøkonomi og produktionsstyring. Disse eksamener skal bestås, for at man kan fortsætte på Agrarøkonom. Du har også mulighed for at holde en pause, inden du kommer tilbage og fortsætter på Agrarøkonom.