Produktionsleder

Landbrugets Lederuddannelse er for dig, der vil have en karriere inden for landbruget

På første del af Landbrugets Lederuddannelse – Produktionsleder – sætter vi fokus på den enkelte produktionsgren. Du vil få en grundig indsigt i både biologiske samt produktionsmæssige forhold kombineret med en indsigt i de økonomiske forhold og personaleledelse.

Udbyg din faglige profil

Vi prioriterer, at du får udbygget din faglige profil inden for dit linjefag.
Vi sætter fokus på den nyeste viden, økonomisk overblik samt kendskab til de ledelses- og styringsværktøjer, der er nødvendige i dag og i fremtiden.

Som leder skal du kunne motivere og udvikle dine medarbejdere.
Vi lægger derfor stor vægt på, at du får udviklet dine kompetencer inden for ledelse og samarbejde – både teoretisk og i praksis.
Vi arbejder med forståelse af mennesker, motivation, udvikling og oplæring, kommunikation samt arbejdstilrettelæggelse.

Personlighedstest

For at arbejde med din personlige ledelsesstil og udvikle dig, arbejder du med adfærdsanalyse og ledelsesstile, som vil blive brugt under hele uddannelse.

Undervisning – kombination af teori og praksis

Undervisningen foregår ofte via dialogbaseret undervisning med udgangspunkt i dine erfaringer, for at bygge bro mellem faglig viden og praktisk erfaring.
Du kommer til at arbejde med erhvervsrettede projekter med udgangspunkt i forskellige landbrugsvirksomheder.

Landbruget på et nationalt og internationalt plan

Vi lader os inspirere af, hvad der sker i landbruget både internationalt og nationalt.

Vi deltager på flere konferencer, tager på virksomhedsbesøg, får gæsteundervisere og undervejs tager vi på en studietur i Europa.
Studieturen giver dig større indsigt i personaleledelse og produktionsstyring, det fungerer også som en del af den faglige inspiration.

Eksamen

Uddannelsen til produktionsleder slutter af med
et tværfagligt projekt med mundtlige
eksamener der skal bestås:

  • Praktisk personaleledelse
  • Produktionsøkonomi
  • Produktionsstyring

Disse eksamener skal bestås, for at man kan fortsætte på Agrarøkonom

Adgangskrav

For at starte på produktionslederuddannelsen
skal du være faglært landmand.