Overgangsordninger

Ved overgangen til ny uddannelse pr. 1/8 2015 gælder følgende overgangsordninger for elever, der er startet i gammel uddannelse:

Elever, der er startet i praktik før grundforløbet før 1/8-15 og ikke har været på grundforløb før 1/8-15

Elever er startet på gammel uddannelse version 01, men da skolen ikke længere udbyder grundforløb efter gammel uddannelse overflyttes disse elever til version 02 ved start på grundforløb. Eleverne kommer således til at følge hele uddannelsen (bortset fra nogle måneders praktik) efter de nye regler. Dette gælder også for elever på studenter-forløbet, som er startet i praktik før 1/8-15.

Elever, der har været på Grundforløb efter den gamle uddannelse før 1/8-15

Eleverne gennemfører 1HF efter den gamle uddannelse, version 01 i foråret 2016 og 2HF efter den gamle uddannelse, version 01 i efteråret 2017.

Eleverne har også mulighed for at skifte til ny uddannelse således: Eleverne optages på nyt grundforløb, version 02 i august 2016. På dette forløb opnår eleverne de overgangskrav, som mangler, for at kunne optages på 1HF i den nye uddannelse. Det drejer sig om 2 ugers undervisning i naturfag F. Herefter optages eleverne på 1HF efter den nye uddannelse med start september 2016. Uddannelsen afsluttes med 2HF efter den nye uddannelse i efteråret 2017.

Elever på EUX-uddannelse: Elever, der er har gennemført grundforløbet på 41 uger før 1/8-15

Hvis eleven har bestået §26-kursus og kursus i medicinhåndtering som en del af grundforløbet (og det har alle elever med EUX-grundforløb fra Bygholm Landbrugsskole), opfylder eleven med det gamle grundforløb alle overgangskravene til hovedforløbet efter den nye uddannelse og optages derfor på ny uddannelse ved starten på 1HF i august 2016. Hvis en elev mangler et eller begge certifikater, gennemføres de i løbet af praktikforløbet inden start på 1HF.

Elever, der har været på 1HF efter den gamle uddannelse før 1/8-15

Eleverne afslutter deres uddannelse efter gammel uddannelse, version 01 i efteråret 2016 eller efteråret 2017.