Brug din studentereksamen til landbrugsuddannelsen

På studenterforløbet afkorter vi grundforløbet og 1. hovedforløb og sætter fart på læreprocesserne!

 

På studenterforløbet får du en kombination af praktiske øvelser og teori. Du lærer det grundlæggende indenfor de landbrugsfaglige fag som planteavl, teknik og husdyrhold. Du vil få en række praktiske fag, hvor du forbereder dig på de mest almindelige arbejdsopgaver i en kvæg- og svinestald. Til gengæld får du merit for de kompetencer, du har opnået i gymnasiet og du skal derfor ikke have engelsk, samfundsfag og naturvidenskabelige grundfag.

Hvem kan tage studenterforløbet?

Optagelseskravene er en bestået studentereksamen på STX, HF, HTX eller HHX. Studenter forventes at have en del studie-kompetencer, så de hurtigere når de teoretiske og praktiske mål. Derfor afkortes uddannelsen til landmand med ca. 15 ugers skoleophold og ca. 6 måneders praktik. Afkortningen afhænger dog af, hvilke fag du har haft i gymnasiet og om du har praktisk erfaring før uddannelsesstart.

For at starte på studenterholder skal man have en uddannelsesaftale og have været i praktik før skoleforløbet, så alle har praktisk kendskab til landbruget før skolestart.

For at blive optaget på studenterforløbet kræves kompetencer indenfor fagene biologi og naturfag, samt at eleven har (traktor)kørekort. Dette afgøres efter individuel kompetenceafklaring. Hvis man i sin gymnasieuddannelse ikke har haft biologi, naturfag eller tilsvarende, skal man måske starte studenter-grundforløbet i den første uge i januar.

Både teori og praktik

Undervisningen på studenterforløbet er en kombination af teoritimer og øvelsestimer. Øvelsestimerne foregår på vores elevværksted. Desuden bruges markerne til praktiske øvelser såsom pløjning, harvning og såning.

Teoriundervisning består af husdyr, økonomi, planter, jordbundslære og teknik. Faglærerne er alle specialister i hver deres fagområde.

Se også en lille film om studenterforløbet her: