Indhold og opbygning af studenterforløb

Grundforløbet er en kombination af praktiske øvelser, klasseundervisning og projektarbejde, og giver dig et bredt kendskab til både kvæg, svin, planter og teknik. Samtidig gennemføres certifikaterne i førstehjælp, brandbekæmpelse, §26-svejsning og medicinhåndtering.

Du lærer om de mest almindelige arbejdsopgaver i en kvæg- og svinestald, og du kommer i staldpraktik i både kvæg- og svinestald . Du kommer i praktik i marken og lærer at køre med plov, harve og såmaskine. Det forudsættes at du har kørekort til minimum traktor.

I værkstedet skal du lære at svejse, skære og slibe.

Inden grundforløbsprøven finder sted skal du gennemføre to projektarbejder, hvor der også indgår praktiske øvelser. Det ene projekt handler om foderhåndtering og kombinerer elementer fra fordringslære, plantedyrkning, biologi/naturfag og matematik. Det andet projekt handler om jord og kombinerer elementer fra teknik, plantedyrkning og biologi/naturfag.

1. hovedforløb

På 1. hovedforløb skal du have følgende fag:

Grundlæggende økonomi – 1 uge
Økologi grundprincipper – 1 uge
Landbrugsproduktion – 3½ uge
Bæredygtighed 1 (tema om energi) – 1 uge
Plantebeskyttelse (bl.a. sprøjtecertifikatets delprøve 1 og 4) – 1 uge

Valgfrit specialefag:
Nicheproduktioner i landbruget – 1 uge
Dyrehold eller “Mark og maskiner” – 2 uger
Valgfag – ½ uge

Undervisningen på 1HF gennemføres dels som klasseundervisning dels som øvelsesundervisning og bygger videre på de kompetencer, der er opnået i grundforløbsdelen af studenterforløbet. Undervejs skal du gennemføre 2 projektforløb.

Projekt “Økologi og nicheproduktion”:

Opstarten af projektforløbet er en præsentation af forskellige nicheproduktioner og et forløb omkring økologisk produktion. Herefter er det studietur til Langeland, Lolland-Falster og Sjælland for at se på forskellige produktioner. Projektet afsluttes med en opgave med valgfrit emne omkring muligheder og begrænsninger ved den valgte produktion.

Projekt “Landbrugsproduktion”: Projektforløbet afslutter skoleperioden og er et forløb hvor du selv vælger en landbrugsproduktion, som du skal beskrive sammenhængen mellem mark- og husdyrproduktion med fokus på foderproduktion, miljøforhold, maskiner og økonomi.

Hvis du ønsker at afslutte uddannelsen efter 1. hovedforløb, kan du efter en bestået prøve blive landsbrugsassistent. Det kræver at du har i alt 18 måneders uddannelse.

2. Hovedforløb

2. hovedforløb er et selvstændig skoleforløb på 20 uger, hvor du følges med de elever, der har gået på det ordinære Grundforløb og 1HF.

På 2.Hovedforløb skal du have følgende fag:

Iværksætteri og innovation – 1 uge
Erhvervsøkonomi niveau F – 2 uger
Bæredygtighed 2 – 1 uge
Specialefag (husdyr eller planter) – 7½ uge + 2 uger
Valgfrit specialefag – 2 uger
Valgfag – 1 uge

Undervisningen på 2.HF foregår hovedsageligt som klasse – og projektundervisning.

2.HF afsluttes med en eksamen.