God individuel vejledning

…er med til at forebygge frafald

Når du starter på uddannelsen til landmand, skal du arbejde videre med din uddannelsesplan fra folkeskolen. Vi laver en ny uddannelsesplan for din vej gennem ungdomsuddannelsen. Uddannelsesplanen laves i Elevplan.

Du får tilknyttet en kontaktlærer, når du starter på uddannelsen. Sammen med kontaktlæreren udfylder du din uddannelsesplan og I snakker om, hvordan det går med at lære de ting, du skal i uddannelsen.

Målet med kontaktlærerfunktionen er at fremme elevernes trivsel samt at begrænse frafald og fravær. Samarbejdet mellem kontaktelever og kontaktlærer bygger på en positiv og motiverende tilgang. Kontaktlærerens opgave er at følge de elever, han eller hun er kontaktlærer for:

Målet med mentorordningen er at støtte særligt udsatte elever med det mål at de skal gennemføre uddannelsen. Disse elever kan have behov for støtte på det sociale, dagligdags praktiske eller personlige