Hovedforløb 1 skoleophold

Her er en elevsamtale fire/seks uger inde i forløbet, hvor klasselæreren taler med eleven om, hvordan det går både fagligt og socialt. Samtidig drøftes hvilken kombination af valgfri specialefag, eleven skal vælge for at få den bedste samlede uddannelse

Samtale nr. 2 handler om, hvilken type praktikplads eleven bør søge i den næste periode. Det kan bedømmes ud fra krydserne i “A, B, C” i deres uddannelsesmappe, hvor det kan ses, hvad de mangler at lære og hvilken type plads de dermed bør søge.