Hovedforløb 2 skoleophold

Den først vejledningssamtale er efter 6-7 uger, hvor det faglige standpunkt og elevens almene velbefindende er i fokus. Hver elev knyttes til en klasselærer, som er opmærksom på trivsel og som iværksætter en handlingsplan, hvis eleven er frafaldstruet.

Alle elever deltager i en generel samlet orientering om mulighed for videreuddannelser.

Anden samtale foregår, når der er ca. 2 måneder tilbage af uddannelsen. Der er stadig fokus på faglige og sociale emner, men samtidig er der en drøftelse/sparring med eleven om videre uddannelsesforløb og hvornår dette eventuelt skal ligge.