Vejledning og afklaring inden uddannelsesstart

Inden du starter på grundforløbet vil du blive inviteret til et møde eller en samtale på Bygholm Landbrugsskole. Det er der flere grunde til. For det første vil vi gerne møde dig, for at finde ud af

  • Om du har særlige kompetencer på forhånd, som gør, at du måske skal have afkortet grundforløbet
  • Om du har særlige behov, som gør at du måske skal have forlænget grundforløbet eller skal have noget støtte undervejs i forløbet for at kunne gennemføre

For det andet vil vi gerne møde dig og dine forældre og fortælle jer om, hvad der er for en uddannelse du skal i gang med.

Alle eleverne, der har meldt sig til grundforløb inviteres i god tid før skolestart til et orienteringsmøde på skolen. Her har de blandt andet mulighed for individuel vejledning om praktikpladssøgning med en ungdomskonsulent samt introduktion til/oprettelse i Jobstafetten.

Elever fra Horsens og Hedensted kommuner
I samarbejde med UU Horsens Hedensted afholdes en introduktionsdag i april måned, hvor alle elever, der er tilmeldt en erhvervsuddannelse, kommer på besøg på den skole, hvor de søger optagelse.

På denne dag introducerer vi til skolen og uddannelsen og gennemfører en del af kompetenceafklaringen forud for skolestart.
Vi laver en UngePas-test med alle elever. Denne test fortæller noget om hvordan eleven selv oplever f.eks. det at skulle starte et nyt sted. Og testen kan fortælle kontaktelæreren noget om elevens læringsstile. Denne test bruger vi som udgangspunkt for den første samtale med elever med kontaktlæreren. Testen kan være med til at pege på om eleven har særlige behov for støtte, særlige læringsaktiviteter og lignende.

Hvis du ikke er helt sikker på hvad du skal…
De elever, der ikke er helt afklarede omkring deres uddannelsesvalg, når de starter på grundforløb, får mulighed for at blive mere afklarede i løbet af de første 14 dage på grundforløbet.
På Bygholm Landbrugsskole bruger vi den første uge af grundforløbet til en grundig introduktion til landbrugserhvervet og uddannelsens indhold. Dette skal danne grundlag for at afgøre om du vil fortsætte grundforløbet med fokus på landbrug. Hvis du ikke vil det, kan du skifte retning og fortsætte grundforløb Dyr, planter og natur på en skole, der har andre retninger inden for området.