Du har kontakt med din lærer i praktiktiden

I praktikken mellem grundforløb og 1. hovedforløb får du besøg.

Først kommer ungdomskonsulenten på besøg, for at snakke med dig om ansættelsen og om du er kommet godt igang med arbejdet.

Der er opsat nogle mål for, hvad du skal lære, mens du er i praktik. Allerede når ungdomskonsulenter kommer på besøg, ser i på målene og hvordan det går med at opfylde dem.

Din kontaktlærer fra Bygholm holder kontakt med dig gennem resten af praktikforløbet. Det kan være via mails, Facebook, sms eller ved at kontaktlæreren kommer på besøg. Kontaktlæreren vil snakke om hvordan det går og for at følge op på, om du er klar til at komme på skolen igen. Vi snakker selvfølgelig også med din praktikvært.