Beskrivelse af mentorordning på Bygholm Landbrugsskole

Hvorfor mentorordning på Bygholm?

  • På Bygholm er der plads til alle også hvis eleven er anderledes og har begrænsninger, både socialt koncentration eller lignende.
  • Mentorskab handler om at give udsatte elever en fokuseret opmærksomhed og støtte på vej mod et selvstædigt arbejdsliv.
  • Mentorskab handler om at gøre mentee bevidst om sine styrker og svage kompetencer.
  • Mentor støtter eleven i forbindelse med mere personlige problemer – mødedisciplin, i mindre omfang lektiehjælp, refleksioner over uddannelsesvalg, evt. konflikter m.m.

Når et nyt hold elever starter på Bygholm informeres der om mentor funktionen på skolen, og alle elever får præsenteret muligheden for at få en mentor under skole opholdet. (Måske har nogle elever allerede en mentor fra et andet system)

Kontaktlæreren til den pågældende elev kan ligeledes opfordre eleven til at få en mentor. Kontaktlæren vil i løbet af de første 4 uger have en personlig samtale og der igennem kan kontaktlæren, (hvis han føler der er behov for det) opfordre eleven til at få en mentor.

Mentor

Når en elev får en mentor, har elven ikke samme behov for en kontaktlærer. Derfor er det ikke nødvendigt med både en mentor og kontaktlærer.

Ved mentor ordningens begyndelse indgår mentor og mentee, en mentorkontrakt, der kan læses her. Her igennem afstemmes forventningerne til det kommende forløb.

Det tilstræbes at de elever der har behov for en mentor har afviklet første samtale med mentoren inden for de første 4 uger. Mentor aftalen gælder indtil mentor og mentee i fællesskab er enige om at der ikke længere er behov for dette samarbejde længere eller til mentee er tilmeldt på en anden skole.

Ved de samtaler der afvikles tages udgangspunkt i mentor mappen, her gennemgår mentor og mentee som et fast punkt på alle møder kompetenceskemaerne og eleven bliver gjort klat hvilke stærke og svage sider han/hun er i besiddelse af.

Mentor har en mentor tlf. som skolen stiller til rådighed og som mentee kan kontakte mentor på.
Mentor og mentee aftaler indbyrdes, hvornår der er træffetider på telefonen.

Hvis mentoren ikke er på arbejde i længere tid er mentor forpligtet til finde back up for mentee. Det er op til mentor at vurdere hvornår der er behov for en back up.

Forventet tidsforbrug forventes at kunne ligge mellem 1-4 timer pr. elev pr. uge det aftales individuelt mellem mentor og uddannelseschefen.