Nyheder

Kokkeelever og kommende landmænd bytter arbejdsplads

Der er videndeling og tværfagligt samarbejde på menuen, når ti kokkeelever fra Hotel- og Restaurantskolen i uge 39 bytter arbejdsplads med ti

Bygholms første EUX-landmænd har det bedste af to verdner

Tirsdag d. 26. juni 2018 kunne 14 EUX-studerende på Bygholm Landbrugsskole fejre, at de er blevet færdige med deres eksaminer, men også

Ny persondataforordning

Ny persondataforordning Fra den 25. maj 2018 træder nye regler for beskyttelse af persondata i kraft som følge af ny EU-lovgivning. Vi

Alle nyheder

Fokus på...

Flere elever kombinerer landbrugsuddannelse og gymnasium

Der kommer flere unge ud i landbrugserhvervet, som har en kombination af landbrugsuddannelsen og gymnasiale fag. De er godt rustede til de faglige udfordringer, som møder dem og de generelle krav om, at vi alle sammen skal være bedre for at kunne leve op til erhvervslivets krav i fremtiden.

Læs mere